Fondskampanje - reduserte tegningshonorarer på våre fond i januar og februar!
Verdipapirfondet Trend Europa - opp 19,68 % i 2015 | Verdipapirfondet Norse TrendEn - opp 18,73 % i 2015

Norse Securities

Vårt mål er å finne gode investeringer.
I 2015 har mange av våre kunder realisert mellom 180 % og 450% på våre råd om å investere i Kinabørsen i 2014.

Vi jobber kontinuerlig med å finne gode investeringsmuligheter for våre kunder.

Les mer

Norse Forvaltning

Norse Forvaltning forvalter aksjefond i det norske og de internasjonale verdipapirmarkedene. Selskapet forvalter aksjefondene TrendEn og Trend Europa.

- Fondet TrendEn, opp 18,7% i 2015
- Fondet Trend Europa, opp 19,7% i 2015

Les mer

Norse Forsikringsmegling

Norse Forsikringsmegling arbeider med å finne gode forsikringsløsninger og lave premier i markedene. Selskapet kan tilby megling, forvaltning, rådgivning og bistand ved skadehendelser innen skade-, person og pensjonsforsikring for små og store foretak.

Les mer
image1

Nytt fond fra Norse Forvaltning fra 1. oktober 2015

Les Mer