Norse Securities lanserer Aksjekupong (Autocall)
Verdipapirfondet Trend Europa - opp 19,68 % i 2015 | Verdipapirfondet Norse TrendEn - opp 18,73 % i 2015
Norse Trend Global - nytt verdipapirfond med oppstart 13. juni 2016

Norse Securities

Markedene har korrigert kraftig siden nyttår og det er flere gode kjøpsmuligheter!

Vi jobber kontinuerlig med å finne gode investeringsmuligheter i alle verdens markeder for våre kunder.

Les mer

Norse Forvaltning

Norse Forvaltning forvalter aksjefond i det norske og de internasjonale verdipapirmarkedene. Selskapet forvalter aksjefondene TrendEn, Trend Europa og Trend Global.
- Fondet TrendEn, opp 18,7% i 2015
- Fondet Trend Europa, opp 19,7% i 2015

Les mer

Norse Forsikringsmegling

Norse Forsikringsmegling arbeider med å finne gode forsikringsløsninger og lave premier i markedene. Selskapet kan tilby megling, forvaltning, rådgivning og bistand ved skadehendelser innen skade-, person og pensjonsforsikring for små og store foretak.

Les mer
image1

Nytt fond fra Norse Forvaltning fra 1. oktober 2015

Les Mer