Postet den 31. august, 2018 av Norse

I forbindelse med navneendring og endringer av fondets mandat til å omfatte aksjerinvesteringer over hele verden, har Finanstilsynet 21. august godkjent fondets endringer i vedtektene.

Vedtektene kan du finne her

Ytterligere informasjon om vedtektsendringene kan finnes her

I hht. verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett til gebyrfri innløsning av sine eiendeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres. Vedtektsendringen gjennomføres den 17. september 2018.

Postet den 11. januar, 2018 av Norse

For de investorer som ønsker å ta del i sterke trender i verdens største og mest likvide finansmarked – USA, etablerer vi nå Verdipapirfondet Trend USA.

Les mer om fondet her

Postet den 18. desember, 2017 av Norse

Stortinget har nå vedtatt å utvide overgangsordningen for overføring til aksjesparekonto (ASK) til nå også å omfatte konverteringer foretatt i 2018.

Dette innebærer at andelseiere kan overføre sine beholdninger også i 2018 uten å bli belastet for ralisasjonsbeskatning i konverteringsåret.

Postet den 12. desember, 2017 av Norse

For å være sikker på at alle konverteringer til aksjesparekonto vil bli håndtert før årsskiftet, må vi be om at kontoetableringer og anmodning om konvertering til aksjesparekonto er oss i hende senest 22. desember 2017

Postet den 5. september, 2017 av Norse

Fusjonen mellom fondene Norse Trend Global og Norse TrendEn ble gjennomført i henhold til planen den 26. august.

Andelseierne i Norse Trend Global har nå fått tildelt andeler i det overtakende fondet Norse TrendEn basert på det kalkulerte bytteforholdet.

Fondenes revisor Nitschke har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondlovens bestemmelser.

 

Revisjonsattesten kan du lese her

Postet den 29. juni, 2017 av Norse

Det ble i andelseiermøte for verdipapirfondene TrendEn og Trend Global, den 28. juni 2017, enstemmig vedtatt å gjennomføre fusjon av fondene i henhold til de foreslåtte fusjonsplanen.

Andelseiere i fondene kan løse inn sine fondsandeler kostnadsfritt frem t.o.m. 18. august 2017.

Ytterligere informasjon om fusjonen finner du i linkene under:

 

TrendEn

Trend Global