Postet den 11. januar, 2018 av Norse

For de investorer som ønsker å ta del i sterke trender i verdens største og mest likvide finansmarked – USA, etablerer vi nå Verdipapirfondet Trend USA.

Les mer om fondet her

Postet den 18. desember, 2017 av Norse

Stortinget har nå vedtatt å utvide overgangsordningen for overføring til aksjesparekonto (ASK) til nå også å omfatte konverteringer foretatt i 2018.

Dette innebærer at andelseiere kan overføre sine beholdninger også i 2018 uten å bli belastet for ralisasjonsbeskatning i konverteringsåret.

Postet den 12. desember, 2017 av Norse

For å være sikker på at alle konverteringer til aksjesparekonto vil bli håndtert før årsskiftet, må vi be om at kontoetableringer og anmodning om konvertering til aksjesparekonto er oss i hende senest 22. desember 2017

Postet den 5. september, 2017 av Norse

Fusjonen mellom fondene Norse Trend Global og Norse TrendEn ble gjennomført i henhold til planen den 26. august.

Andelseierne i Norse Trend Global har nå fått tildelt andeler i det overtakende fondet Norse TrendEn basert på det kalkulerte bytteforholdet.

Fondenes revisor Nitschke har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondlovens bestemmelser.

 

Revisjonsattesten kan du lese her

Postet den 29. juni, 2017 av Norse

Det ble i andelseiermøte for verdipapirfondene TrendEn og Trend Global, den 28. juni 2017, enstemmig vedtatt å gjennomføre fusjon av fondene i henhold til de foreslåtte fusjonsplanen.

Andelseiere i fondene kan løse inn sine fondsandeler kostnadsfritt frem t.o.m. 18. august 2017.

Ytterligere informasjon om fusjonen finner du i linkene under:

 

TrendEn

Trend Global

Postet den 15. februar, 2017 av Norse

Så snart lovverket er på plass vil Norse Forvaltning ta sikte på å tilby sine andelseiere å overføre sine fondsandeler til aksjesparekonto.

I 2017 har regjeringen bestemt at alle som sparer i aksjer og aksjefond skal få muligheten til å åpne en konto med skattemessige fordeler for langsiktig sparing i aksjemarkedet. Foreløpig er det ikke avgjort når ordningen vil komme på plass, eller nøyaktig hvilke skattemessige konsekvenser dette vil får for hver enkelt andelseier. Første høringsnotat er ute til høring med frist 12. mai, og det antas at mer informasjon om ordningen vil bli tilgjengelig innen sommeren.

Rammeverket for aksjesparekontoløsningen vil være som følger:

  • Kontoen skal være en separat konto for børsnoterte aksjer eller aksjefond
  • Aksjegevinster skattlegges når penger tas ut av kontoen
  • Utbytte beskattes som tidligere
  • Det vil være en overgangsordning i inneværende åre hvor andelseiere kan flytte sine fondsandeler og aksjer over til sin aksjekonto uten å betale skatt av gevinst på flyttetidspunktet.

Norse Forvaltning vil holde sine kunder oppdaterte om den videre utviklingen av ordningen så snart mer informasjon blir kjent.