Aksjemarkeder i USA er verdens største og mest likvide aksjemarked. Ingen annen børs har et så bredt utvalg i enkeltselskaper, og gir så mange muligheter til å ta del i verdiutviklingen innenfor ny og gammel industri. Her skapes lange og korte trender som gir grunnlag for betydelige avkastningsmuligheter.

Trend USA er et aksjefond etablert i januar 2018. Fondet har mandat til å investere i aksjer notert på børsene i USA.Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0814 098
Fondets oppstart 16. januar 2018
Referanseindeks
MSCI USA Net Total Return USD i NOK


Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
TrendEn 259 639.27 -0.29 % -1.98 % 19.03.2018
Trend Europa 67 780.89 -0.10 % -3.11 % 19.03.2018
Trend USA 48 647.82 -0.58 % 0.64 % 19.03.2018

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.Norse Trend USA er nyetablert, men antas å ha følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator