Norse Trend Global er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i aksjer over hele verden.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009
Referanseindeks
MSCI AllCountry World Index USD i NOK

 

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
TrendEn 239 162.30 0.89 % -7.21 % 22.10.2018
Trend Europa 59 597.33 -0.73 % -10.69 % 22.10.2018
Trend USA 49 349.54 0.81 % -8.20 % 22.10.2018

Merk at fondet TrendEn skiftet navn til Trend Global,og utvidet sitt investeringsmandat den 17. september 2018.

 

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.
Trend Global har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator