TrendEn fondet er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i USA og de europeiske aksjemarkedene.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009
Referanseindeks
MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK 50%
MSCI Daily TR Net USA USD i NOK 50%

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
TrendEn 267 283.50 0.99 % 3.22 % 16.08.2018
Trend Europa 67 958.69 0.84 % 1.06 % 16.08.2018
Trend USA 54 173.02 0.68 % 5.95 % 16.08.2018

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.
TrendEn har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator