Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks
MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
TrendEn 257 758.52 -0.25 % -4.35 % 21.09.2018
Trend Europa 66 727.20 0.46 % -3.31 % 21.09.2018
Trend USA 53 756.08 -0.17 % -1.78 % 21.09.2018

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.
Trend Europa har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator