Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks
MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
TrendEn 243 686.83 -0.49 % 2.09 % 14.11.2018
Trend Europa 58 367.95 -0.30 % -1.86 % 14.11.2018
Trend USA 50 372.18 -0.62 % 1.16 % 14.11.2018

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.
Trend Europa har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator