Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks
MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
TrendEn 259 639.27 -0.29 % -1.98 % 19.03.2018
Trend Europa 67 780.89 -0.10 % -3.11 % 19.03.2018
Trend USA 48 647.82 -0.58 % 0.64 % 19.03.2018

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.
Trend Europa har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator