Svein Gogstads finansblogg

Svein Gogstad

Adm. dir.

Teppefall for den greske tragedie?

Posetet den 6. juni, 2014 av Svein Gogstad

– Hellas har et langt lerret å bleke til tross for positive signaler… Hellas sto midt i stormen under den europeiske gjeldskrisen, og har måttet tåle et om-fattende batteri av innsparingstiltak og reformer etter at krisen slo inn over økonomien for fullt. Etter fire år med finanspolitisk konsolidering, viser nå landets økonomi tegn til at… Read more »