OUTBLOGGED

Stig Rognstad

Adm. dir.

Nye vedtekter for Verdipapirfondet Trend Europa

Posetet den 24. mars, 2015 av Norse

I forbindelse med utvidelse av Verdipapirfondet Trend Europa’s mandat til også å omfatte børsnoterte fond, har Finanstilsynet 20. mars godkjent fondets endringer i vedtektene. Vedtektene kan du finne her I hht. verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett til gebyrfri innløsning av sine eiendeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres. Vedtektsendringen gjennomføres den 10. april 2015.

NASDAQ mot ny all-time-high!

Posetet den 11. mars, 2015 av Norse

– Snart  15 år har gått siden dot-com boblen brast Den amerikanske NASDAQ indeksen har lagt bak seg noen sterke uker, og nærmer seg nå all-time-high. For snart femten år siden toppet den amerikanske NASDAQ indeksen ut fra de sammen nivåene som indeksen nå ligger på, og sendte kursene på verdens it-aksjer ned. Den teknologitunge… Read more »

Trend fondene Februar 2015

Posetet den 6. mars, 2015 av Norse

Månedsrapport Norse Trend fondene februar 2015 (i pdf format) Trend Fondene februar 2015

Tegningsmateriell

Posetet den 6. mars, 2015 av Norse

Warrant Kina Presentasjon (i pdf format) finner du her Brosjyre (i pdf format) finner du her Tegningsblankett (i pdf format) finner du her

Nye seminardatoer – Kina

Posetet den 3. mars, 2015 av Norse

Vi starter opp seminarer hvor temaet er “Muligheter i Kina”. På følgende tidspunkt avholdes det seminarer:   Tirsdag 10. mars kl. 16:30 Onsdag 11. mars kl. 12:00   Seminarene avholdes i våre lokaler i Oslo.   Vi har begrensede plasser tilgjengelig, og anbefaler at du melder deg på her så raskt som mulig for å… Read more »