Svein Gogstads finansblogg

Svein Gogstad

Adm. dir.

Kroner, dollar og oljepris

Posetet den 11. mai, 2015 av Norse

– Vektskålen vipper kortsiktig tilbake i balanse I løpet av årets første måneder har det vært store bevegelser i oljepris og dollarkurs. Fjorårets oljeprisnedgang som førte til styrkelse av dollarkursen, har nå snudd til oppgang, og trukket dollarkursen betydelig ned siden mars måned. Siden januar har oljeprisen styrket seg med 42,5 prosent, hvor dollarkursen målt… Read more »

Trend fondene april 2015

Posetet den 11. mai, 2015 av Norse

Månedsrapport Norse Trend Fondene april 2015 (i pdf format)