OUTBLOGGED

Stig Rognstad

Adm. dir.

Svakere vekst, men langt fra krise…

Posetet den 9. oktober, 2015 av Norse

– Verdensbanken kutter sine vekstprognoser – igjen… Utsiktene for den videre veksten i verdensøkonomien har gradvis svekket seg det siste året. Oppbremsing i den kinesiske økonomien og svakere global industriproduksjon sammen med kapitalflukt fra de fremvoksende økonomiene har ført til forventninger om lavere vekst. Verdensbanken har gjentatte ganger nedjustert sine vekstutsikter hvor svakere global etterspørsel… Read more »

Svakere vekst, men langt fra krise…

Posetet den 8. oktober, 2015 av Norse

  – Verdensbanken kutter sine vekstprognoser – igjen… Utsiktene for den videre veksten i verdensøkonomien har gradvis svekket seg det siste året. Oppbremsing i den kinesiske økonomien og svakere global industriproduksjon sammen med kapitalflukt fra de fremvoksende økonomiene har ført til forventninger om lavere vekst. Verdensbanken har gjentatte ganger nedjustert sine vekstutsikter hvor svakere global… Read more »