OUTBLOGGED

Stig Rognstad

Adm. dir.

Whatever it takes – igjen!

Posetet den 9. november, 2015 av Norse

Den europeiske sentralbanken er klar med nye stimuli… Ifølge ECB er det fortsatt for svak inflasjon i eurosonen, og nye monetære tiltak må iverksettes. Inflasjonstallene for oktober viste en prisvekst på 0 prosent, og var nok en bekreftelse på at ytterligere tiltak må til dersom inflasjonen skal opp på sentralbankens mål til en årlig vekst… Read more »

Trend fondene oktober 2015

Posetet den 9. november, 2015 av Norse

Månedsrapport Norse Trend Fondene oktober 2015 (i pdf format)