OUTBLOGGED

Stig Rognstad

Adm. dir.

Nye vedtekter for Verdipapirfondet Trend Global

Posetet den 17. desember, 2015 av Norse

I forbindelse med oppdatering av fondets vedtekter, har Finanstilsynet den 15. desember 2015 godkjent fondets endringer i vedtektene. Vedtektene kan du finne her I hht. verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett til gebyrfri innløsning av sine eiendeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres. Vedtektsendringen gjennomføres den 4. januar 2016.

Frankrike – utfordringenes tid

Posetet den 7. desember, 2015 av Norse

– Terrorhandlinger mor landets befolkning er terror for økonomien… Fransk økonomi har slitt i motbakke siden den europeiske gjeldskrisen rammet den europeiske regionen i begynnelsen av 2010. En gradvis svekkelse av BNP-veksten fra toppen i 2011 har ført til et stadig mer pessimistisk syn på landets fremtid, og de siste tre årene har økonomien ligget… Read more »

Trend fondene november 2015

Posetet den 4. desember, 2015 av Norse

Månedsrapport Norse Trend Fondene november 2015 (i pdf format)