OUTBLOGGED

Stig Rognstad

Adm. dir.

Spansk vekst – mer i vente…

Posetet den 10. februar, 2016 av Norse

– Turistene vender tilbake, kommer investorene etter? Lavere priser på råolje og industrimetaller har skapt gode vekstforutsetninger for råvareimporterende land som Spania. Tidligere i januar offentliggjorde IMF oppdaterte vekstprognoser for landet som viser en sterkere forventet vekst enn tidligere, takket være blant annet fallende råvarepriser. Landet fortsetter dermed å fremstå som et utstillingsvindu for en… Read more »

Trend fondene januar 2016

Posetet den 10. februar, 2016 av Norse

Månedsrapport Norse Trend Fondene januar 2016 (i pdf format)