Svein Gogstads finansblogg

Svein Gogstad

Adm. dir.

India – en vellykket Brexit…

Posetet den 7. juni, 2016 av Norse

Kan India bli det neste Kina? For snart 70 år siden var dagspressen i India fylt med propaganda og advarende artikler mot å løsrive seg fra den britiske kolonimakten. På lik linje med mange av dagens briter ville Indias befolkning i 1947 ha tilbake sin selvstendighet og selvråderett. Ikke alle var like begeistret for et… Read more »

Trendfondene mai 2016

Posetet den 7. juni, 2016 av Norse

Månedsrapport Norse Trendfondene mai 2016 (i pdf format)