Postet den 16. oktober, 2019 av Norse

For å være sikker på at alle konverteringer til aksjesparekonto vil bli håndtert før årsskiftet, må vi be om at kontoetableringer og anmodning om konvertering til aksjesparekonto er oss i hende senest 18. desember 2019 kl. 16:00.

For flytting av beholdning til annen ASK-leverandør er fristen satt til 29. november 2019 kl. 16:00.

Postet den 4. mars, 2019 av Norse

Det er uklart om Storbritannia for fremtiden vil være en del av EU, og i hvilken form en videre avtale mellom EU og Storbritannia vil være. Som følge av dette har Finanstilsynet godkjent endring av vedtekene i Trend Europa slik at vi ikke vil være i brudd med vedtekene etter 29. mars d.å. uansett utfall av Storbritannias valg.

Følgende setning er lagt til under punkt 3.3 som omhandler likviditet:

Kravene til likviditet i punkt 3 over, skal omfatte Storbritannia, uansett om Storbritannia anses som en EØS-stat eller et land utenfor EØS-området.

Fondets nye vedtekter er gjeldende fra denne dato.

De nye vedtektene kan leses via denne linken

Postet den 17. desember, 2018 av Norse

Det borgelige flertallet på Stortinget er enige om at overgangsordningen for overføring til aksjesparekonto (ASK) til også skal omfatte konverteringer foretatt i 2019.

Dette innebærer at andelseiere kan overføre sine beholdninger også i 2019 uten å bli belastet for ralisasjonsbeskatning i konverteringsåret.

 

Postet den 12. november, 2018 av Norse

For å være sikker på at alle konverteringer til aksjesparekonto vil bli håndtert før årsskiftet, må vi be om at kontoetableringer og anmodning om konvertering til aksjesparekonto er oss i hende senest 19. desember 2018 kl. 16:00.

For flytting av beholdning til annen ASK-leverandør er fristen satt til 30. november 2018 kl. 16:00.

Postet den 31. august, 2018 av Norse

I forbindelse med navneendring og endringer av fondets mandat til å omfatte aksjerinvesteringer over hele verden, har Finanstilsynet 21. august godkjent fondets endringer i vedtektene.

Ytterligere informasjon om vedtektsendringene kan finnes her

I hht. verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett til gebyrfri innløsning av sine eiendeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres. Vedtektsendringen gjennomføres den 17. september 2018.

Postet den 11. januar, 2018 av Norse

For de investorer som ønsker å ta del i sterke trender i verdens største og mest likvide finansmarked – USA, etablerer vi nå Verdipapirfondet Trend USA.

Les mer om fondet her

Postet den 18. desember, 2017 av Norse

Stortinget har nå vedtatt å utvide overgangsordningen for overføring til aksjesparekonto (ASK) til nå også å omfatte konverteringer foretatt i 2018.

Dette innebærer at andelseiere kan overføre sine beholdninger også i 2018 uten å bli belastet for ralisasjonsbeskatning i konverteringsåret.

Postet den 5. september, 2017 av Norse

Fusjonen mellom fondene Norse Trend Global og Norse Trend Global ble gjennomført i henhold til planen den 26. august.

Andelseierne i Norse Trend Global har nå fått tildelt andeler i det overtakende fondet Norse Trend Global basert på det kalkulerte bytteforholdet.

Fondenes revisor Nitschke har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondlovens bestemmelser.

 

Revisjonsattesten kan du lese her