Trendfondene kampanje
Norse utvider produktporteføljen med et nytt fond; Norse Trend Global.

Norse Trend Global er et globalt fond med mandat til å investere i verdipapirer over hele verden.
Verdipapirfondet Norse Trend Global har en opportunistisk investeringsprofil, og ønsker å se etter aktuelle investeringer i
regioner eller sektorer hvor avkastningsmulighetene er høyest.
Fondet vil investere i børsnoterte fond (ETF) som grunnfjell i porteføljen for deretter å spisse eksponeringen med sterke
trendende enkeltaksjer. Fondet ønsker å oppnå en bred eksponering i de markeder eller sektorer som utvikler seg i en positiv
trend, med sterk relativ utvikling målt mot den globale referanseindeksen.
Norse Trend Global ønsker å favne hele markeder og sektorer, men samtidig være fokusert på enkeltselskapsinvesteringer
som kan bidra til meravkastning ut over markedsavkastningen.

Gjennom bruk av børsnoterte fond (ETF) kan fondet oppnå eksponering i markeder som kan være lite tilgjengelige, eller
der hvor enkeltselskapsrisikoen kan være utfordrende å håndtere.
I de fleste tilfeller kan ETFer tilby høy likviditet og en bred eksponering i aktuelle land eller sektorer.
Fondet vil innta en defensiv profil i usikre perioder, og har muligheten til å gå nærmere 100 prosent i kontanter dersom usikkerheten i aksjemarkedene blir for stor i forhold til potensiell avkastning. Fondets renteportefølje skal ikke være en aktiv del av investeringsstrategien, men fungere som en beredskapsplassering i fallende markeder.
Fondet er nyetablert, og har dermed ingen avkastningshistorikk å vise til. Vi har derfor satt sammen en testportefølje bestående av et utvalg av de markeder, sektorer og enkeltaksjer som vi har rettet vårt fokus mot det siste året. Denne porteføljen er ment å illustrere en tenkt utvikling basert på disse eksponeringene, og må utelukkende betraktes som et eksempel.

Testporteføljen har bestått av:
30 % USA                                            17 % MEXICO
8 % Semiconductor sector ETF              8 % Bolsa Index ETF
4 % Staples sector ETF                         9 % Diverse enkeltaksjer
4 % Global Technology sector ETF
14 % Diverse enkeltaksjer

14 % HONG KONG                                4 % JAPAN
8 % Hang Seng Index ETF                    4 % Nikkei 225 ETF
6 % Diverse enkeltaksjer

14 % INDIA                                           16 % NORGE
8 % Sensex index ETF                          8 % OBX ETF
6 % Diverse enkeltaksjer                        8 % Diverse enkeltaksjer

4 % TYSKLAND
4 % Diverse enkeltaksjer

Backtrade Trend Global

Tegning frem til fondsstart:
– Fra og med 2.mai
Trekk av kundemidler:
– 9. juni
Fondsstart:
– 13. juni

Linker:

Presentasjon Trendfondene

Tegningsblankett Trend Global

Tegningsblankett Trend Europa

Klikk her dersom du ønsker å bli kontaktet

Trendfondene

Forvalter: Norse Forvaltning (Svein A. Gogstad)
Fondstype Trend Global: Kombinasjonsfond (UCITS-fond notert på Oslo Børs)
Fondstype Trend Europa: Aksjefond (UCITS-fond notert på Oslo Børs)
Likviditet: Daglig
Analysemetodikk: Trendkonseptet
Kostnader: Tegningshonorar Inntil 3 % (evnt. rabatt i kampanjeperioder), forvaltning 2 % p.a.,innløsning 1 %
Utbytte: Utbytte reinvesteres automatisk og utgjør en del av andelsverdien