Våre meglere bistår med alt fra rådgivning rundt forsikringsdekninger til sluttoppgjør ved skadehendelser.

Kompetanse
Vi gir råd om hvordan ditt forsikringsprogram best bør settes sammen. Rådgivningen er basert på grundige analyser av virksomhetens risikoområder. Alle ansatte har de beste forutsetninger for å hjelpe din bedrift.

Optimale premier, vilkår og dekningsomfang
NFM utarbeider anbudsdokumenter og lyser ut anbud. Vår grundige anbudsdokumentasjon og fag- og markedskunnskap gir din virksomhet de beste vilkår og premier.

Etter anbudet mottar du en protokoll med en faglig vurdert innstilling. På den måten besitter du det aller beste beslutningsgrunnlag, innen både tjenestepensjon og skade-/personal- og ansvarsforsikringer. Alt det praktiske ved evnt. flytting av eksisterende forsikringsavtaler blir også ordnet.

Forenklet hverdag
Ajourhold, inn- og utmeldinger, forsikring ved nyanskaffelser, markedsovervåking, fornyelser, skadestatistikker, ansatteinformasjon etc. NFM ordner alt – uten merarbeid for deg.

Trygghet
Alle NFMs ansatte har lang erfaring fra forsikringsbransjen. Dette gir trygghet for at det forsikringsmessige er ivaretatt på en profesjonell måte.

Vår virksomhet er regulert av LOV-2005-06-10-41 om Forsikringsformidling. Vi er nøytrale og 100% uavhengig av forsikringsselskapene. Virksomheten er godkjent og under tilsyn av Finanstilsynet.

Våre meglere har selv fremforhandlet våre kunders forsikringsvilkår og har bred erfaring og god kjennskap til oppgjørspraksis. NFMs bistand når uhellet har vært ute gir ekstra trygghet for riktig oppgjør.

 

Norse Forsikringsmegling er medlem av Norske Forsikringsmegleres Forening.