Norse Forsikringsmegling AS inngår i Norse-gruppen, sammen med Norse Forvaltning og Norse Securities.

personellVirksomheten er regulert av LOV-2005-06-10-41 om Forsikringsformidling. Vi er nøytrale og 100% uavhengig av forsikringsselskapene. Virksomheten er godkjent og under tilsyn av Finanstilsynet.

Eierskap
Hovedeier er Norse Partners AS. Vi er registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 986 481 958

Forretningsmodell
Vår forretningsidé er å skaffe våre kunder optimale vilkår og premier. Vi skal gi våre kunder trygghet for det forsikringsmessige og bistå med profesjonell hjelp ved skader.