Norse Forvaltning AS er et forvaltningsselskap i Norse Gruppen.

Selskapet er forvalter av verdipapirfondene Trend Global og Trend Europa.

Link: Norse Forvaltning AS