Norse Forvaltning forvalter aksjefond i det norske og de internasjonale verdipapirmarkedene. Selskapet forvalter aksjefondene etter det unike trendkonseptet, og har arbeidet med forvaltning i det internasjonale verdipapirmarkedet siden 2009.

Svein Gogstad 1Norse Forvaltning er et selskap i Norse Gruppen med tillatelse fra Finanstilsynet til å forestå verdipapirfondsforvaltning.

Selskapet forvalter aksjefond etter trendkonseptet, og har arbeidet med forvaltning i internasjonale verdipapirmarkeder siden 2009.

Selskapets formål er å gi våre andelseiere en god risikojustert avkastning fra europeiske og amerikanske aksjer.

Våre fond er aktivt forvaltede fond med en lav andel passive investeringer. Vi ønsker å være der hvor den stigende trenden er, og tror at markedet alltid har rett.


Selskapets ledelse

Svein Alexander Gogstad – Gogstad er daglig leder av forvaltningsselskapet, og er ansvarlig forvalter for fondene. Gogstad har hatt arbeidet og sittet i ledelsen av ulike verdipapirforetak siden 1986, og har arbeidet med analyse og forvaltning. Han har bred erfaring innenfor aksjer, derivater og råvarer, og har en BMgmt og AFR fra Handelshøyskolen BI, studert eiendomsfinans på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) og Jus på Universitetet i Oslo.

Nicolai Bentzen – Bentzen har arbeidet i foretaket siden 2009, og har en Master of Science i Finans fra Handelshøyskolen BI.

John M Nilsen – Nilsen har siden 2005 arbeidet med forvaltning og sittet i ledelsen i ulike verdipapirforetak, og er utdannet Siviløkonom Norges Handelshøyskole (NHH) og ESADE i Spania. Han har videre jobbet som stipendiat og gjennomført doktorgradsstudier i Finansiell økonomi (PhD) ved Norges Handelshøyskole. Nilsen arbeider med risikoanalyse og compliance i selskapet.