I Norse – Markedsrefleksjoner vil ta for oss ulike markedstemaer som kommenteres gjennom vår You-tube kanal. Her vil du få korte tekniske og fundamentale betraktning om enkeltaksjer og markeder.

I denne utgaven av Markedsrefleksjoner, ser vi litt nærmere på den amerikanske småselskapsindeksen RUSSELL 2000.

Publisert 28. februar 2015

 


I denne utgaven av Markedsrefleksjoner ser vi litt nærmere på den europeiske samleindeksen STOXX 600.

Publisert 6. februar 2015


 

I denne utgaven av Markedsrefleksjoner ser vi litt nærmere på det amerikanske aksjemarkedet.

Publisert 27. januar 2015