Fra og med 1. september 2017 kan personlige skatteytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

På en aksjesparekonto kan man kjøpe og selge aksjer og fondsandeler uten å betale gevinstbeskatning før midlene tas ut av kontoen. I en overgangsfase frem til 31. desember 2018 vil fondsandeler kunne flyttes til aksjesparekonto uten å betale skatt på urealisert gevinst. Etter 31. desember vil flytting til aksjesparekonto bli ansett som en realisasjon, og dermed føre til skatt på opparbeidet gevinst.

Norse Forvaltning vil tilby alle fondseiere som er personlige skatteytere muligheten til å konvertere sine fondsandeler til aksjesparekonto. Uansett beløp vil det ikke være kostnader forbundet med kontoetableringen eller løpende kontoholdsgebyr på en aksjesparekonto som er etablert hos Norse Forvaltning.

En aksjesparekonto som etableres hos Norse Forvaltning vil i første omgang kun omfatte fondsandeler i fond forvaltet av Norse Forvaltning. Det innebærer at aksjer, kontanter og andre fondsandeler må oppbevares hos annen tilbyder av aksjesparekonto. Det er ingen restriksjoner om hvor mange aksjesparekontoer en investor kan ha.

Det er i utgangspunktet ingen hast med å flytte eksisterende fondsandeler over til fondskonto hvis man ønsker å benytte seg av ordningen. Så lenge flyttefristen før årsskiftet overholdes vil man være dekket av den skattemessig gunstige overgangsordningen.

Mer utfyllende informasjon om våre betraktninger om fordeler og ulemper ved bruken av aksjesparekonto kan leses i følgende notat: AKSJESPAREKONTO

Kontoavtale for konvertering til Aksjesparekonto kan du finne her: KONTOAVTALE