Våre fondskurser oppdateres på daglig basis, og fondene har daglig likviditet. Her kan du finne de siste offisielle kursene.

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 367 360.94 0.71 % 1.72 % 28.10.2020
Trend Europa 67 164.71 -1.28 % -2.56 % 28.10.2020
Trend USA 74 048.93 0.31 % 1.38 % 28.10.2020

Vi har dessverre problemer med automatisk oppdatering av fondskursene til Norse Utbytte.
Vennligst benytt kursoppdateringer på Oslo Børs.

Siste månedsrapport kan du finne her  Siste månedsrapport PDF_ikon

Kursene oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.oslobors.no for ytterligere informasjon og kurser.