Våre fondskurser oppdateres på daglig basis, og fondene har daglig likviditet. Her kan du finne de siste offisielle kursene.

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 300 712.16 0.88 % 3.56 % 17.01.2020
Trend Europa 65 129.65 0.78 % 3.12 % 17.01.2020
Trend USA 60 975.95 0.87 % 4.34 % 17.01.2020

Vi har dessverre problemer med automatisk oppdatering av fondskursene til Norse Utbytte.
Vennligst benytt kursoppdateringer på Oslo Børs.

Siste månedsrapport kan du finne her  Siste månedsrapport PDF_ikon

Kursene oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.oslobors.no for ytterligere informasjon og kurser.