Våre fondskurser oppdateres på daglig basis, og fondene har daglig likviditet. Her kan du finne de siste offisielle kursene.

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 337 553.11 0.48 % -0.87 % 06.08.2020
Trend Europa 65 820.74 -0.03 % -1.30 % 06.08.2020
Trend USA 68 531.03 0.47 % -1.10 % 06.08.2020

Vi har dessverre problemer med automatisk oppdatering av fondskursene til Norse Utbytte.
Vennligst benytt kursoppdateringer på Oslo Børs.

Siste månedsrapport kan du finne her  Siste månedsrapport PDF_ikon

Kursene oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.oslobors.no for ytterligere informasjon og kurser.