Våre fondskurser oppdateres på daglig basis, og fondene har daglig likviditet. Her kan du finne de siste offisielle kursene.

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 288 998.03 0.29 % 1.29 % 14.11.2019
Trend Europa 62 291.33 -0.09 % 1.15 % 14.11.2019
Trend USA 57 821.20 0.43 % 0.60 % 14.11.2019

Vi har dessverre problemer med automatisk oppdatering av fondskursene til Norse Utbytte.
Vennligst benytt kursoppdateringer på Oslo Børs.

Siste månedsrapport kan du finne her  Siste månedsrapport PDF_ikon

Kursene oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.oslobors.no for ytterligere informasjon og kurser.