Våre fondskurser oppdateres på daglig basis, og fondene har daglig likviditet. Her kan du finne de siste offisielle kursene.

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 306 030.64 1.67 % -0.24 % 26.03.2020
Trend Europa 61 960.72 1.21 % -6.35 % 26.03.2020
Trend USA 62 161.18 1.83 % -0.12 % 26.03.2020

Vi har dessverre problemer med automatisk oppdatering av fondskursene til Norse Utbytte.
Vennligst benytt kursoppdateringer på Oslo Børs.

Siste månedsrapport kan du finne her  Siste månedsrapport PDF_ikon

Kursene oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.oslobors.no for ytterligere informasjon og kurser.