Våre fondskurser oppdateres på daglig basis, og fondene har daglig likviditet. Her kan du finne de siste offisielle kursene.

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 238 838.02 0.75 % 4.93 % 17.01.2019
Trend Europa 55 673.48 -0.08 % 1.60 % 17.01.2019
Trend USA 49 141.52 1.02 % 3.50 % 17.01.2019

Siste månedsrapport kan du finne her  Siste månedsrapport PDF_ikon

Kursene oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.ose.no for ytterligere informasjon og kurser.