Våre fondskurser oppdateres på daglig basis, og fondene har daglig likviditet. Her kan du finne de siste offisielle kursene.

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 256 829.05 -0.05 % -0.30 % 18.03.2019
Trend Europa 60 753.71 0.20 % 1.75 % 18.03.2019
Trend USA 52 291.94 0.30 % 0.12 % 18.03.2019

Siste månedsrapport kan du finne her  Siste månedsrapport PDF_ikon

Kursene oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.ose.no for ytterligere informasjon og kurser.