Investeringer i aksjefond har i mange år vært et populært alternativ for sparing og plassering av overskuddslikviditet for privatpersoner og institusjonelle investorer.

Hva har ført til at denne spareformen har blitt så populær?

Profesjonelle forvaltere håndterer fondets investeringernorse_img9
Forvaltere av aksjefond arbeider med forvaltning av fondets midler til enhver tid, og har en dedikert oppgave som innebærer å gi best mulig avkastning på fondets midler til lavest mulig risiko. Som forvalter av store verdier har man også ofte tilgang til analyser og realtidsinformasjon som ikke er like lett tilgjengelig for mindre aktører.

Diversifisering
Et aksjefond investerer i et bredt utvalg av verdipapirer. Dette fører til at den unike risikoen i hver enkeltaksje reduseres, og dermed forhindrer en dramatisk verdiforringelse dersom en enkeltaksje skulle falle mye. Som andelseier i et aksjefond kan man dra nytte av de risikospredende teknikkene og modellene som benyttes i aksjeporteføljer som er av en slik størrelse at det er mulig.

Lave kostnader
Som stor aktør i aksjemarkedet oppnår et aksjefond en rekke kostnadsbesparende fordeler som blant annet lavere transaksjons- og depotkostnader. Disse kostnadsbesparende elementene gjør at den samlede nettokostnaden som betales for kapitalforvaltningen er lav.

Likviditet
Høy likviditet i et aksjefond gjør at du når som helst kan selge dine fondsandeler.

Transparens
Gjennom en investering i aksjefond vil du ha full oversikt over dine investeringer. Du kan når som helst ta kontakt med oss og få vite hvilke investeringer som fondet har i porteføljen. Dette gjør at du kan være trygg på at dine investeringer er gjort i henhold til mandat og strategi.

Trygghet og fleksibilitet
Gjennom en investering i aksjefond kan du være trygg på at dine investeringer blir fulgt opp til enhver tid. Uavhengig av ferie eller helligdager, følges dine investeringer opp av forvaltningsselskapet. Dette gjør at du har fleksibiliteten til å konsentrere deg om andre oppgaver uten å følge med på dine investeringer til enhver tid.

Personlig oppfølging
Som andelseier hos Norse Forvaltning kan du ringe våre forvaltere når du måtte ha spørsmål knyttet til markedet eller vår forvaltning. På den måten kan du få et dypere innblikk i vårt markedssyn og få en mer personlig oppfølging av dine investeringer.