Trend Global er klassifisert som “annet fond” som kan være inntil 100 prosent eksponert i bankinnskudd i de periodene hvor markedet er usikkert. Fondet vil i all hovedsak ha en høy eksponering av aksjer, og kun benytte renteplasseringene som en strategisk reserve ved børsfall. Fondet er aktiv i markedet, men søker å finne lange etablerte positive trender blant solide selskaper over hele verden. Gjennom å flytte den geografiske hovedvekten mellom ulike land, har fondet muligheten til å være investert i de markedene som til enhver tid har den sterkeste veksten. Fondet kan i lengre perioder være investert i bare ett marked. Risikoen i fondet er dermed kategorisert som høy.

Norse Trend Global er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i aksjer over hele verden.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009
Referanseindeks
MSCI AllCountry World Index USD i NOK

 

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 344 258.74 2.70 % -0.65 % 21.09.2020
Trend Europa 67 044.48 -1.23 % 1.30 % 21.09.2020
Trend USA 69 585.52 2.83 % -0.92 % 21.09.2020

Merk at fondet Trend En skiftet navn til Trend Global,og utvidet sitt investeringsmandat den 17. september 2018.

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres. Norse Trend Global har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator

Nedenfor kan du finne viktige dokumenter for fondet.


PDF_ikon Nøkkelinformasjon (KIID) PDF_ikon Prospekt PDF_ikon Vedtekter PDF_ikon Siste årsrapport PDF_ikon Siste halvårsrapport PDF_ikon Siste månedsrapport PDF_ikon Tegningsblankett


Fondets totalkostnad for 2019 var 2,02%. Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no