Norse Utbytte er et aksjefond under etablering. Fondet vil være tilgjengelig fra mars 2019.

Noen av de mest solide og beste aksjene på børsen er også de aksjene som kan tilby den beste direkteavkastningen i form av utbytte. Historisk avkastning viser at selskapenes utbyttepolitikk som en kvalitetsindikator kan bidra til sterk avkastning i oppgangsmarkeder og robust utvikling i perioder med markedsturbulens.

I mars etablerer Norse Forvaltning et nytt fond som fokuserer på utbyttebetalende verdipapirer på Oslo Børs – Verdipapirfondet Norse Utbytte. Fokus på verdipapirer med høy kvalitet og utbytte gir forventninger om at fondets risiko vil være moderat med konkurransedyktig avkastning sammenlignet med ordinære aksjefond.

Samtidig som fokus vil være rettet mot selskapenes utbyttepolitikk vil vi holde et øye på strømmen av «smarte penger». Innsidere og institusjonelle investorer har ofte en informasjonsfordel som kan være verdt å overvåke. En viktig del av vår strategi vil derfor være å regulere våre investeringer i takt med strømmen av smarte penger.

Verdipapirfondet Norse Utbytte er dermed en kombinasjon av utbyttefond og innsidefond som gjennom aktiv forvaltning skal gi andelseierne en god balanse mellom avkastning og risiko.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0843 212
Fondets oppstart 11. mars 2019
Referanseindeks
80% Oslo Børs Fondsindeks, og 20% Renteindeks, ST3X