Norse Trend Global er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i aksjer over hele verden.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009
Referanseindeks
MSCI AllCountry World Index USD i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 285 566.77 0.11 % 7.08 % 15.07.2019
Trend Europa 58 813.62 0.16 % 2.59 % 15.07.2019
Trend USA 57 061.90 0.02 % 6.74 % 15.07.2019

Merk at fondet Trend En skiftet navn til Trend Global,og utvidet sitt investeringsmandat den 17. september 2018.