Norse Trend Global er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i aksjer over hele verden.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009
Referanseindeks
MSCI AllCountry World Index USD i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 257 591.09 -0.47 % 6.22 % 18.02.2019
Trend Europa 59 709.75 1.07 % 5.03 % 18.02.2019
Trend USA 52 227.01 -0.50 % 4.58 % 18.02.2019

Merk at fondet Trend En skiftet navn til Trend Global,og utvidet sitt investeringsmandat den 17. september 2018.