Norse Trend Global er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i aksjer over hele verden.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009
Referanseindeks
MSCI AllCountry World Index USD i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 288 998.03 0.29 % 1.29 % 14.11.2019
Trend Europa 62 291.33 -0.09 % 1.15 % 14.11.2019
Trend USA 57 821.20 0.43 % 0.60 % 14.11.2019

Merk at fondet Trend En skiftet navn til Trend Global,og utvidet sitt investeringsmandat den 17. september 2018.