Norse Trend Global er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i aksjer over hele verden.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009
Referanseindeks
MSCI AllCountry World Index USD i NOK

 

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 238 838.02 0.75 % 4.93 % 17.01.2019
Trend Europa 55 673.48 -0.08 % 1.60 % 17.01.2019
Trend USA 49 141.52 1.02 % 3.50 % 17.01.2019

Merk at fondet Trend Global skiftet navn til Trend Global,og utvidet sitt investeringsmandat den 17. september 2018.

 

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.
Trend Global har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator