Norse Trend Global er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i aksjer over hele verden.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009
Referanseindeks
MSCI AllCountry World Index USD i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 306 030.64 1.67 % -0.24 % 26.03.2020
Trend Europa 61 960.72 1.21 % -6.35 % 26.03.2020
Trend USA 62 161.18 1.83 % -0.12 % 26.03.2020

Merk at fondet Trend En skiftet navn til Trend Global,og utvidet sitt investeringsmandat den 17. september 2018.