Norse Trend Global er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i aksjer over hele verden.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009
Referanseindeks
MSCI AllCountry World Index USD i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 340 531.55 0.98 % 0.29 % 06.07.2020
Trend Europa 66 684.55 1.00 % 0.86 % 06.07.2020
Trend USA 69 293.30 1.09 % 0.57 % 06.07.2020

Merk at fondet Trend En skiftet navn til Trend Global,og utvidet sitt investeringsmandat den 17. september 2018.