Trend Global fondet er et verdipapirfond etablert i oktober 2009. Fondet har mandat til å investere i USA og de europeiske aksjemarkedene..

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 288 741.13 0.16 % 1.70 % 04.12.2019
Trend Europa 62 604.59 0.76 % -0.08 % 04.12.2019
Trend USA 57 952.44 0.10 % 1.36 % 04.12.2019

 

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.

Trend Global har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator