Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks
MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 363 897.74 -0.70 % -2.00 % 02.12.2020
Trend Europa 71 123.35 -0.19 % 2.94 % 02.12.2020
Trend USA 74 016.04 -0.67 % -0.77 % 02.12.2020

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.
Trend Europa har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator