Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks
MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 282 750.86 -0.48 % -5.94 % 03.04.2020
Trend Europa 57 726.78 -0.44 % -9.92 % 03.04.2020
Trend USA 57 602.91 -0.40 % -5.69 % 03.04.2020

Risikoklassifisering

Alle fond skal risikoklassifiseres.
Trend Europa har følgende risikoklassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator