Myndighetene har pålagt alle verdipapirforetak å oppbevare bekreftet kopi av gyldig legitimasjon fra sine kunder. Ved førstegangs tegning i våre fond må derfor bekreftet, gyldig legitimasjon være vedlagt tegningsblanketten, eller digital identifisering gjennomføres ved hjelp av BankID

Ved bruk av BankID som identifisering vil kunden motta en epost fra foretaket med link til identifiseringsportalen. Identifisering vil ved bruk av denne løsningen være gjennomført etter at kunden bekrefter sin identitet med sin personlige kodebrikke og PIN-kode.

Alternativt kan man legitimere seg med pass, bankkort, førerkort, eventuelt sammen med firmaattest. Legitimasjonen skal inneholde navn, personnummer, eventuelt organisasjonsnummer, fotografi og navnetrekk.

For juridiske personer skal utskrift fra enhetsregisteret fremlegges sammen med legitimasjon for de signaturberettigede.
Firmaattest kan ikke være eldre enn tre måneder.


Legitimasjonen kan bekreftes følgende steder:

  • Bank
  • Post
  • Politi
  • Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien dersom navn, fødselsnummer og kontaktdetaljer påføres sammen med navnetrekk.