norse_img2

Bankinnskudd

Bankinnskudd er det mest valgte alternativet. Det er også det som gir minst avkastning. I perioder koster det penger, Hvis prisstigningen er høyere enn skattejusterte renteinntekter, får du mindre for pengene selv etter avkastningen.

Selskapsobligasjoner

Låner du pengene dine til et selskap kan du få en høyere rente. I tillegg har du risikoen for at selskapet går så dårlig at det ikke kan betale tilbake alle pengene du har lånt bort. Går selskapet konkurs kan du risikere å tape alt.

 

Aksjer

Fordelen med aksjer er bl.a. at mange selskapers fortjeneste ikke påvirkes negativt av inflasjonen eller prisstigningen i samfunnet. Det er fordi prisene på selskapets produkter og tjenester kan stige i takt med, eller kanskje til og med mer enn, inflasjonen.

Aksjer gir et meget stort potensial for høyere avkastning dersom salget øker, og resultatene følger etter. Ulempen er at aksjekursen svinger mye. Dersom du har noen års perspektiv er aksjer likevel som oftest det mest lønnsomme å investere i.

Går selskapet konkurs taper du alt. Dersom du investerer i en portefølje med ulike aksjer vil du ikke kunne tape alt. Ett selskap kan gå konkurs, men for eksempel 6 eller flere store, børsnoterte selskap gjør ikke det samtidig.

 

FondssparingHav-båt-croppet

Aksjefond er i dag det produktet vi mener er det beste for langsiktig sparing.
Som produkt er det enkelt og fleksibelt, samtidig som det er oversiktlig.

Det er ingen garanti, men historisk sett kan man forvente god avkastning over tid.

En annen fordel er diversifiseringen i produktet. Det er bredt satt sammen av trendene aksjer og gjør deg som kunde mindre sårbar for svingninger. Det at aksjefond også gir god forbrukerbeskyttelse er også noe mange kunder setter stor pris på.

 

Warrants – et enkelt derivatprodukt

Warrants er en god måte å få en høy eksponering på, uten å binde opp mye kapital. Nedsiden er definert, mens avkastningsmulighetene er ubegrenset. Produktet har en gitt løpetid og posisjonen holdes uansett marked utvikling i perioden. Du vil aldri måtte skyte inn mer penger underveis for å holde posisjonen og vil aldri risikere å tape mer enn det du investerte. Stiger markedet fra startkurs i løpet av løpetiden kan du selv realisere med gevinst, du er aldri låst fast. En warrant kan skreddersys mot nesten alle typer underliggende etter ønske

  • Høy eksponering uten å binde opp mye kapital
  • Ubegrenset avkastningsmulighet
  • Fleksibilitet for realisering
  • Ingen margin call
  • Du kan aldri tape mer enn det du selv går inn med av penger

 

Råd om valg av investeringsstrategi

Er du usikker på hvordan du skal investere pengene dine? Vurderer du å trade? Kanskje du vurderer noen få aksjer du kan sitte på lenge? Eller en kombinasjon?

Vurderer du å kjøpe opsjoner eller warrants som kan gi over 100% avkastning, men som du også kan tape hele det investerte beløpet på?

Vi kan gi deg innspill på hvilken investeringsstrategi du bør velge ut i fra din erfaring, investeringsmål, finansielle situasjon, risikovilje, tidshorisont og tid til disposisjon.