Norse Securities analyserer markedene med utgangspunkt i følgende analysekonsepter:

 • Børsen følger et Mønster
 • Trendkonseptet
 • Timingkonseptet

 •  Børsen følger et Mønster

Konseptet vi har kalt Børsen Følger et Mønster benyttes for å analysere og vurdere hvor børsene skal på lang, mellomlang og kort sikt.

I dette legger vi at med lang sikt mener vi en tidsperiode på ti år eller lengre.

Med mellomlang sikt mener vi noen få år, og på kort sikt fra uker til noen måneder.

 • Trendkonseptet

Vårt forvaltningskonsept fokuserer på å finne sterke, varige trender i økonomier, industrier og selskap, og trender der selskaper ofte gjør det vesentlig bedre enn totalmarkedet.

Når hovedtrenden i aksjemarkedet defineres som stigende, analyserer vi for å finne de sterkeste industriene på børsene i Norden, Europa og USA. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år.

Aksjer i en langsiktig stigende trend vil typisk være solide, lønnsomme selskaper som har et konkurransefortrinn i et marked med langsiktig vekstpotensial. Selskaper som over tid kan vise til stabil omsetnings- og resultatvekst. Vi prioriterer også aksjer som har en aksjonærvennlig politikk, og som gir stabile utbytteutbetalinger.  Lav gjeldsgrad er utgangspunktet, men selskaper med eksepsjonell egenkapitalavkastning er tjent med høyere gjeldsgrad.

 • Høy egenkapitalavkastning og marginer
 • Høy omsetningsvekst
 • Lav gjeldsgrad
 • Aksjen er blant de sterkeste innenfor sin sektor
 • I utbytteposisjon uten at det går utover finansielle utsikter

 

 • Timingkonseptet 

For å vurdere aksjemarkeder og aksjer på kort sikt bruker vi et timingkonsept. Det omfatter noen prinsipper og handleregler, som hjelper oss å fatte gode beslutninger om kjøp og salg i aksjemarkedet.

Våre hovedprinsipper og handleregler er:

 • Kjøp aksjer som ligger i stigende trender. Selv om kursen kanskje faller noe etter at man har kjøpt går det som regel ganske kort tid før man er i pluss igjen
 • Kjøp lavt i trenden. En aksje som trender oppover på lang sikt er det oftest fornuftig å kjøpe etter at den har korrigert ned i trenden
 • Kjøp etter at kursen har snudd oppover igjen. Man vet aldri hvor langt det faller
 • Kjøp i hovedsak når RSI er lav – vær meget kritisk til å kjøpe når RSI er høy
 • Kjøp når sentimentindikatorene er lave
 • Kjøp når nyhetene har vært dårlige i en stund – ikke når de har vært gode lenge
 • Prioritér aksjer med god likviditet. Du skal kunne selge raskt
 • Vær forsiktig med å kjøpe aksjer som har store svingninger. Du klarer ikke å komme deg ut når det faller mye på kort tid
 • Kjøp aksjer som bryter opp fra konsolideringer i stigende trender
 • Ikke kjøp dersom signalene ikke stemmer