Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits. Fondet tar sikte på å være et opportunistisk fond som tar sikte på å være overvektet i europeiske økonomier i en tidligsyklisk fase. Dette innebærer ikke at fondet utelukker mer etablerte økonomier. Tvert i mot består grunnstammen i fondet av trendende aksjer i på de største europeiske børsene. Gjennom aktivt bruk av en bankinnskuddsandel på inntil 20 prosent i porteføljen, kan fondet innta en mer defensiv plasseringsstrategi i urolige markedssituasjoner.

Norse Ansatte 17 nov_20141117_0102

Forvalter
Svein Alexander Gogstad
Forvaltet fondet siden
19. desember 2013

 

 


Kursutvikling Trend Europa siste 12 mnd.

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 277 770.64 0.44 % -2.73 % 15.08.2019
Trend Europa 58 795.24 -0.20 % -0.03 % 15.08.2019
Trend USA 56 348.95 0.37 % -1.25 % 15.08.2019

 

Nøkkelfakta

ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK
Forvaltningshonorar årlig 2 %
Tegningshonorar Inntil 3%
Innløsningshonorar 1 %

 

 


 


Viktige dokumenter for fondet:

PDF_ikon Nøkkelinformasjon (KIID)
PDF_ikon Prospekt
PDF_ikon Vedtekter
PDF_ikon Siste årsrapport
PDF_ikon Siste månedsrapport


 

Risikoklassifisering
Alle fond skal risikoklassifiseres.
Trend Europa har følgende klassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator