Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits. Fondet tar sikte på å være et opportunistisk fond som tar sikte på å være overvektet i europeiske økonomier i en tidligsyklisk fase. Dette innebærer ikke at fondet utelukker mer etablerte økonomier. Tvert i mot består grunnstammen i fondet av trendende aksjer i på de største europeiske børsene. Gjennom aktivt bruk av en bankinnskuddsandel på inntil 20 prosent i porteføljen, kan fondet innta en mer defensiv plasseringsstrategi i urolige markedssituasjoner.

Norse Ansatte 17 nov_20141117_0102

Forvalter
Svein Alexander Gogstad
Forvaltet fondet siden
19. desember 2013

 

 


Kursutvikling Trend Europa siste 12 mnd.

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 363 897.74 -0.70 % -2.00 % 02.12.2020
Trend Europa 71 123.35 -0.19 % 2.94 % 02.12.2020
Trend USA 74 016.04 -0.67 % -0.77 % 02.12.2020

 

Nøkkelfakta

ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK
Forvaltningshonorar årlig 2 %
Tegningshonorar Inntil 3%
Innløsningshonorar 1 %

 

 


 


Viktige dokumenter for fondet:

PDF_ikon Nøkkelinformasjon (KIID)
PDF_ikon Prospekt
PDF_ikon Vedtekter
PDF_ikon Siste årsrapport
PDF_ikon Siste månedsrapport


 

Risikoklassifisering
Alle fond skal risikoklassifiseres.
Trend Europa har følgende klassifisering etter Finanstilsynets risikoskala:

Risikoprofil indikator