Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.


Kursutvikling Trend Europa siste 12 mnd.

 

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 339 073.90 0.60 % 6.42 % 02.07.2020
Trend Europa 66 732.17 2.08 % 3.18 % 02.07.2020
Trend USA 68 937.19 0.61 % 6.69 % 02.07.2020

 

Nøkkelfakta

ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK
Forvaltningshonorar årlig 2 %
Tegningshonorar Inntil 3%
Innløsningshonorar 1 %