Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.


Kursutvikling Trend Europa siste 12 mnd.

 

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 289 441.32 0.29 % 1.67 % 11.12.2019
Trend Europa 63 005.77 0.02 % 1.56 % 11.12.2019
Trend USA 58 152.18 0.27 % 2.05 % 11.12.2019

 

Nøkkelfakta

ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK
Forvaltningshonorar årlig 2 %
Tegningshonorar Inntil 3%
Innløsningshonorar 1 %