Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.


Kursutvikling Trend Europa siste 12 mnd.

 

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 294 867.89 -3.65 % -2.60 % 27.03.2020
Trend Europa 60 010.14 -3.15 % -8.03 % 27.03.2020
Trend USA 59 798.22 -3.80 % -2.70 % 27.03.2020

 

Nøkkelfakta

ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK
Forvaltningshonorar årlig 2 %
Tegningshonorar Inntil 3%
Innløsningshonorar 1 %