Trend Europa er et aksjefond etablert i desember 2013. Fondet har mandat til å investere i aksjer innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.


Kursutvikling Trend Europa siste 12 mnd.

 

Fond Kurs Avk % 1 dag Avk % 1 mnd. Oppdatert
Trend Global 305 794.28 -0.26 % 5.88 % 24.01.2020
Trend Europa 65 542.87 0.89 % 3.96 % 24.01.2020
Trend USA 61 810.42 -0.34 % 5.72 % 24.01.2020

 

Nøkkelfakta

ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013
Referanseindeks MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK
Forvaltningshonorar årlig 2 %
Tegningshonorar Inntil 3%
Innløsningshonorar 1 %