Aksjeprodukter:

Norse Trend Norge

  • Anbefalt portefølje på Oslo Børs
  • Består av inntil 8 aksjer

Norse Trend Norden

  • Anbefalt nordisk portefølje – Norge, Sverige, Finland og Danmark
  • Består av inntil 8 aksjer

Norse Trend USA

  • Anbefalt portefølje i USA
  • Består av inntil 10 aksjer

Oppfølging:
Råd til kunde basert på endringer i de anbefalte porteføljene

Eksponering:
I utgangspunktet 100 % aksjeeksponering, kan reduseres til inntil 0 % ved endring i langsiktig markedssyn

Som kunde av Norse får du jevnlig tilsendt oppdatert informasjon og vårt syn på markedet, våre anbefalte porteføljer, morgenrapporter, samt Makro & markedspresentasjoner.

Fondsprodukter:

Vårt søsterselskap Norse Forvaltning tilbyr to fond på basis av Trendkonseptet:

  • Trend Global – som investerer på børsene i USA og Europa

Fondet er klassifisert som et kombinasjonsfond som kan være inntil 100 prosent eksponert i bankinnskudd i de periodene hvor markedet er usikkert. Fondet vil i all hovedsak ha en høy eksponering av aksjer, og kun benytte renteplasseringene som en strategisk reserve ved børsfall.

Fondet er aktiv i markedet, men søker å finne lange etablerte positive trender blant solide selskaper i både USA og Europa. Gjennom å flytte den geografiske hovedvekten mellom USA og Europa, har fondet muligheten til å være investert i de markedene som har den sterkeste veksten. Fondet kan i lengre perioder være investert i bare ett marked.

  • Trend Europa – som investerer på børsene i Europa

Fondet er et opportunistisk fond som tar sikte på å være overvektet i europeiske økonomier i en tidligsyklisk fase. Dette innebærer ikke at fondet utelukker mer etablerte økonomier. Tvert i mot består grunnstammen i fondet av trendende aksjer i på de største europeiske børsene. Gjennom aktivt bruk av en bankinnskudsandel på inntil 20 prosent i porteføljen, kan fondet innta en mer defensiv plasseringsstrategi i urolige markedssituasjoner.

 

Warrants:

Warrants er ganske enkle: Du kan tape 100% av det du investerer, men oppsiden er ubegrenset.
Det er med andre ord en meget god oppside i forhold til nedside – men caset og timingen må være god.

Warrants har de samme egenskapene som en kjøpsopsjon. Man har en rett til avkastningen på et objekt, eller en kurv av objekter.

De viktigste egenskapene er:

Du kan tape hele beløpet du investerer, men ikke mer. Oppsiden er i prinsippet ubegrenset. Stiger det du har investert i med eksempelvis 40 %, er det ikke uvanlig at avkastningen blir mer enn 150%.

Vi jobber også her aktivt med kunder som har plassert midler i dette produktet og kommer med aktive salgsråd når vi mener at det er riktig å realisere gevinst.